UFA Slot

โกโก้ (Cocoa)

โกโก้ (Cocoa) จัดเป็นพืชเครื่องดื่ม(Beverage crop)สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคหลายชนิด

เป็นเหตุให้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยจำเป็นต้องใช้เมล็ดโกโก้แห้งไม่ต่ำกว่าปีละ 40,000 ตัน แต่ภาคการเกษตรของไทยผลิตเมล็ดโกโก้แห้งได้ไม่เกิน 200 ตัน ต่อปี ที่เหลือจึงจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศในราคาเมล็ดโกโก้แห้งเฉลี่ย60-120 บาท ต่อกิโลกรัมจึงเสียเงินตราให้ต่างชาติปีละหลายพันล้านบาท

ขณะที่ประเทศไทยสามารถปลูกและผลิตโกโก้ได้ดี เกือบทุกภาคของประเทศ ตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้แม้กระทั่งพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกจึงเห็นได้ว่า ต้นโกโก้เป็นพืชเกษตรที่มีความมหัศจรรย์ และมีคุณักษณะที่ดีเด่นได้เปรียบพืชอื่นหลายประการ

ข้อดีและข้อได้เปรียบในการาปลูกโกโก้

  1. สามารถปลูกโกโก้ร่วมหรือภายใต้ร่มเงาไม้ผลเศรษฐกิจอื่นได้ ซึ่งเป็นการใช้ที่ดินอย่างได้ประโยชน์สูงสุด เช่น ปลูกใต้ร่วมเงา มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย เงาะ ทุเรียน
  2. การขนส่งผลโกโก้สุก ทำได้สะดวก ไม่กลัวการชอกช้ำ สามารถใช้รถกระบะ หรือ รถบรรทุกขนส่งโกโก้สุกไปจำหน่ายได้
  3. ตลาดมีความต้องการสูง ยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
  4. เริ่มเก็บผลโกโก้สุกในปีที่ 2-3 ของการปลูก
  5. สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนานถึง 60 ปี
  6. เก็บเกี่ยวง่าย
  7. ต้นโกโก้มีระบบรากที่แผ่กว้างและแข็งแรงสามารถยึดเกาะหน้าดินและป้องกันการพังทลายของดินได้ดี

UFA Slot

พื้นที่ปลูกโกโก้ของโลก (สีแดง คือ พื้นที่ปลูกโกโก้ของโลก)

ระยะปลูก

โกโก้สามารถปลูกแซมพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ได้ เช่น ลำใย มะม่วง กล้วย ยางพารา เป็นต้น

บางแหล่งปลูกใช้ 2.5×2.5 เมตร ประมาณ 250 ต้น/ไร่

บางแหล่งปลูกใช้ 3×3 เมตร ประมาณ 170 ต้น/ไร่

บางแหล่งปลูกใช้ 3×4 เมตร ประมาณ 130 ต้น/ไร่

บางแหล่งปลูกใช้ 4×4 เมตร ประมาณ 100 ต้น/ไร่

การเก็บเกี่ยวผลโกโก้

ผลโกโก้ที่จะนำมาหมักจะต้องมีความสุกแก่ที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ได้เมล็ดโกโก้แห้งที่มีคุณภาพดีดังนั้น การเก็บเกี่ยวผลโกโก้ ควรเลือกเก็บผลโกโก้ที่สุกแก่เต็มที่แล้วโดยสังเกตได้จากผลโกโก้เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองหรือสีส้มทั่วทั้งผล และไม่ควรปล่อยให้ผลโกโก้สุกอยู่บนต้นนานเกินไปเพราะจะทำให้เมล็ดโกโก้ที่อยู่ในผลงอกซึ่งไม่เหมาะที่จะนำมาหมัก

ผลผลิตเมล็ดโกโก้แห้ง

จำนวนเมล็ดโกโก้ 1 ผล (ฝัก) มี 30-40 เมล็ดถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อและเมือก เมือกเหล่านี้จะทำให้เกิดกลิ่นหอมหลังจากการหมักเมล็ด พื้นที่ปลูกโกโก้ 1 ไร่ ประมาณ 150-200 ต้น หลังปลูก 3 ปี ให้ผลผลิตเมล็ดโกโก้แห้ง ประมาณ 300-500 กิโลกรัม ราคาจำหน่ายเมล็ดโกโก้แห้งประมาณ 60-120 บาทต่อกิโลกรัม


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ casablancayogareiki.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated